Budući kvizovi

Raspored preostale jesenske sezone

Svi kvizovi koji su bili planirani za 19:00 h će biti pomaknuti na 19:45 h.
Razlog promjene su nogometne utakmice, raspored kazališta i osobne obaveze.
Nadamo se da ćemo se vidjeti na preostalim kvizovima 😉
Ovo je trenutni raspored za 12. mjesec

Follow