Želite provjeriti svoje znanje i zabaviti se, onda dođite na Gaming pub kviz 03.05. u 19:00h u Z centar – Hall of Game, lokacija Ljubljanska avenija 2b
Raznovrsna, zabavna i kreativna pitanja će pokrivati:
🎯 Razna pitanja o igrama
Kako bismo adekvatno nagradili najbolje natjecatelje pobrinuli su se sljedeći sponzori:
🏆 Crafter’s
🏆 Hall of Game
🏆 Alegria
🏆 Bowling centar
🏆 Cannabis museum
🏆 ClueGo
🏆 Clue City
🏆 Hoću knjigu
🏆 Mano Cornuta
🏆 Music wheel
🏆 Paintball Šestine
🏆 Poliklinika Dr. Ritz
🏆 Singa games
🏆 The Old lock up escape room
🏆 Udruga Flyer
🧛‍♂️ Voditelj kviza – Gordan Karlić
🧠 Sastavljač pitanja – Gordan Karlić
Prijave na samojedanzgb@gmail.com
💬 Prijava treba sadržavati ime tima (neobavezano – ligaško ime)
💬 Broj članova (tim može imati maksimalno 5 osoba)
Kotizacija je 2,5 eura po članu. (3 dodatna boda za donaciju SOS Cat od 0,5 eura po timu)
Vidimo se uskoro! 😊